Wandelen bij het geluid van midwinterhoorns

Wandelen bij het geluid van de midwinterhoorn. Dat kan op zondag 15 december a.s., tijdens de 14e Veluwse Midwienterkuiertòch in Epe/Wissel. Deze wordt georganiseerd door de wandelcommissie Apeldoorn e.o. van de stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn in samenwerking met wandelsportvereniging WIOS Epe en de Veluwse Midwienterhoornbloazers. De tocht gaat door het bos- en heidegebied rond Epe-Wissel van het Geldersch Landschap en landgoed Tongeren.

Vanuit Kampeerboerderij De Berghoeve (Veenweg 9, 8126 RJ Wissel/Epe) worden routes uitgezet van vijf, tien en vijftien kilometer. Onderweg komen de wandelaars diverse midwinterhoornblazers tegen.
De veelal onverharde routes voeren door bos-, heide- en heuvelgebied. Wie vijftien kilometer wil wandelen kan tussen 12.00 en 12.45 uur starten, wie kiest voor de tien kilometer tussen 12.00 en 13.00 uur en wie vijf kilometer wil afleggen kan tussen 12.00 en 14.00 uur vertrekken. In deze kortste afstand is geen rust voorzien. Deelname kost 3,50 euro, leden van een erkende wandelsportorganisatie betalen een euro minder. Een herinnering is na afloop tegen kostprijs verkrijgbaar.

Iedereen die van wandelen houdt kan aan deze tocht deelnemen. De wandeling is ook geschikt voor nordic walking. Honden kunnen aangelijnd mee. Wel kunnen wildroosters in het parkoers aanwezig zijn.
Voor nadere informatie: tel. 06 5376 4861 b.g.g. 055 522 9060 of www.4daagseapeldoon.nl/wandeltochten/veluwse-midwienterkuiertocht/.
E-mail: wandelcommissie@4daagseapeldoorn.nl.

Over de routes

De Tongerense Heide en het Wissels Veen, waar de wandeltocht zich afspeelt, zijn landschappelijk en natuurwetenschappelijk zeer waardevol. De Tongerense heide door de uitgestrekte dopheidevegetatie, het Wisselse Veen onder meer door zijn blauwgraslandvegetatie. 

Tongeren
Landgoed Tongeren ligt op de oostelijke flank van het Veluwemassief. Het behoort tot de grotere particuliere landgoederen van Nederland. De buurschap Tongeren vormt het centrum van het landgoed. Daaromheen een oud kleinschalig cultuurlandschap waarin melkveehouderij een essentiële functie heeft. Er wordt geboerd met aandacht voor natuur en landschap. De rest van het landgoed bestaat uit bos, heide en andere waardevolle natuur.
Het hoogste punt van het gebied is de Tongerense Berg, 32 meter boven NAP; van hieraf heeft de wandelaar een fraai uitzicht. Het terrein bestond in het verleden uit vrij eenvormig bos van grove den. Om meer afwisseling in het landschap te krijgen zijn er open plekken gemaakt waar het bos zich spontaan kan verjongen. 
Vanaf kampeerboerderij de Berghoeve lopen alle wandelaars lopen gezamenlijk als eerst de 5 km route die door het landgoed Tongeren gaat en waarbij de Tongerense Berg wordt gepasseerd. Met wat geluk kan daar wild worden ontdekt. 

Wisselse Veen
Hierna gaat de route richting Van Manespad maar vlak ervoor gaat het rechtsaf. Met een grote lus lopen de wandelaars richting loopbrug door het veengebied van het Wisselse Veen en kruisen hierbij het stroomgebied van de Tongerensche Beek die onder hun voeten doorstroomt.
De vennen zijn ontstaan op plaatsen waar zich ondoorlatende lagen bevinden en water blijft staan. In juni zijn sommige vennen wit van de bloeiende veenpluis. Verder groeien er veenmossen, zonnedauw, witte en bruine snavelbies en klokjesgentiaan.
Door het bosgebied aan de noordzijde en langs de Boerweg keren de wandelaars terug naar de Berghoeve. Voor de 5 kilometer is hier de finish en de 10 en 15 kilometer de splitsing. 

Landgoed ’t Hoge Zand
De 10 en 15 km vervolgen hun wandeltocht in oostelijk richting. Langs het zandpad, Lage Veenweg, naar de Woesterbergweg. Langs deze weg bevindt zich aan de linkerzijde een klein monument ter herinnering aan de mkz-crisis in 2001. Gezamenlijk gaan beide afstanden via zandwegen en via één van de weinige toegankelijke doorgangen van het landgoed ’t Hoge Zand richting Boerweg waar de splitsing is. De 10 km gaat hier rechtsaf en langs de Boerweg terug naar de finish in de Berghoeve. De 15 km gaat linksaf en volgt de Boerweg. Daarna gaat de route via de Tongerense Heide naar de splitsing nabij landgoed Het Duyveland.

Landgoed Het Feithenhof
Voor de eerste keer mogen de wandelaars van de 15 km hun weg vervolgen door landgoed Het Feithenhof. Een zeer smal en slingerend pad langs een schitterend ven voert hen teug naar het Van Manespad dat een stuk wordt gevolgd. Hierna keert de route via de Tongerense heide terug naar de Boerweg en naar de finish in de Berghoeve. 

Een winters tafereel is niet uit te sluiten tijdens deze prachtige wandeltocht.