Nieuwe wandeluitdaging door de Bas van de Goor Foundation

In 2016 en 2017 hebben Apeldoorners met en zonder diabetes meegedaan met de Apeldoornse Diabetes Challenge en de Apeldoorn Wandel Challenge. Deze Challenges waren aangesloten bij de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation en werden toen georganiseerd vanuit een projectgroep in samenwerking met de gemeente Apeldoorn en de Huisartsenorganisatie regio Apeldoorn (HRA) en ondersteund vanuit de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn. 

Deze challenges waren een groot succes en nog steeds bestaan er wandelgroepen uit die tijd en doen deelnemers mee met de Apeldoornse Vierdaagse.

De Bas van de Goor Foundation heeft de Nationale Diabetes Challenge dit jaar vanwege COVID-19 anders ingevuld. Zij bieden  voor iedereen een gratis online wandelprogramma aan dat jou uitdaagt en helpt wekelijks, zelfstandig te wandelen op een niveau wat bij jou past. Ga jij de uitdaging aan? Kijk voor meer informatie en om je in te schrijven op de website.

De beste apps voor jouw gezondheid!

Volgens diverse schattingen zijn er wereldwijd meer dan 100.000 apps die beweren je gezondheid te bevorderen. En dat aantal groeit nog dagelijks. De meeste apps zijn gratis of voor een klein bedrag te downloaden in de standaard appstores. Ze zijn voor iedereen, zonder directe tussenkomst van zorgverleners, toegankelijk en we maken er met z’n allen steeds vaker gebruik van. Veel mensen willen graag een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van hun gezondheid. Het gebruik van apps hierbij is leuk en geeft je als gebruiker regie over je eigen gezondheid. Er is al heel veel aanbod, maar de juiste app vinden in bijv. de appstores van Apple, Google of Windows valt niet mee. En er is nauwelijks iets bekend over de betrouwbaarheid en effectiviteit van al deze apps.

GGD AppStore is een gezamenlijke dienst van alle 25 GGD’en GGD-GHOR Nederland. We werken samen met kennisinstituten en patiënten- en consumentenorganisaties. Het doel van de GGD AppStore is het bieden van een begrijpelijk en transparant overzicht van relevante en betrouwbare gezondheidsapps en websites (zogenaamde E-Public Health toepassingen). 

Wat we doen
Kort en bondig is het idee van de GGD-Appstore: een zorgvuldige, onafhankelijke en transparante toetsing van gezondheids-apps door deskundige GGD professionals. Wij baseren ons oordeel op een zorgvuldige toetsingsprocedure. In ‘Testmethode’, op deze website, leggen we dit uit. We onderzoeken de apps en websites In ieder geval op: gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, privacy, betrouwbaarheid en onderbouwing. Alleen die apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst in GGD AppStore én voorzien van een herkenbaar vignet. We werken vanuit het principe: “we raden aan” en niet “we raden af”. 

Lees verder…..

Overzicht apps, instrumenten en beweegstimulering ouderen

Of je nu wilt weten welke oefeningen je kunt doen als je een blessure hebt, hoe sport en zorg kunnen samenwerken om overgewicht tegen te gaan, of welke subsidies er allemaal zijn. Op de website allesoversport.nl ben je op de juiste plek; alle kennis over sport en bewegen op één plek. En vind je geen antwoord? Stel dan gerust je vraag aan de vele bezoekers of aan ons! Dit  is een initiatief van het ministerie van VWS.
Bewegen is goed, meer bewegen is beter! Bewegen is een must, daar kan geen twijfel over bestaan. Maar hoeveel moet je bewegen om gezond te blijven? Dat vertellen de beweegrichtlijnen je. En die geven ook meteen aan: bewegen is goed, meer bewegen is beter.

Lees verder…..

Gezond ouder worden

Op de website ‘alles over sport’ zijn ook onderwerpen te vinden die verwijzen naar het gezond ouder worden. Iets waar we allemaal mee te maken krijgen, als we ouder worden.
Daarnaast zijn op deze website heel veel onderwerpen te vinden die met sport en bewegen in het algemeen te maken hebben. Kijk rustig eens verder, er is genoeg te vinden om over na te denken.

Lees verder…..

Wandelgids ‘Verrassende Veluwe’

De Veluwe is veel meer dan een gebied met een paarse hei en saaie bossen. In de wandelgids Verrassende Veluwe nemen zij je mee langs 25 bijzondere landschappen op de Veluwe.

De Veluwe behoort tot de top van toeristische trekpleisters in Nederland. Veel mensen kennen dit grootste natuurgebied van Nederland als het gebied met veel bos en hei. De Veluwe is echter meer dan dat. De Veluwe is een gebied met veel historie.

In de wandelgids van uitgeverij Anoda zijn 25 wandelroutes opgenomen waarbij je langs eeuwenoude en bijzondere plekken komt. Met deze gids wandel je door landschappen die gevormd zijn in ijstijden en zie je sporen van de vroegste bewoners van Nederland. Je ontdekt industrieel erfgoed en prachtige kastelen en landgoederen. Maar ook plekken die herinneren aan jarenlang militair gebruik. Ook kun je wandelen over  een ecoduct en door gebieden die zijn teruggegeven aan de natuur.

De 25 wandelroutes variëren van 7 tot 15,5 kilometer en komen weer bij het startpunt terug. Bij de beschrijvingen staat vermeld welke markante punten je langs de route kan aantreffen. De routes zijn te volgen met een digitaal bestand voor de smartphone of gps. In de wandelgids staat beschreven waar deze bestanden gratis zijn te downloaden.

Op de website van Anoda Publishing is meer informatie en zelfs een inkijk-exemplaar te vinden.

Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn

Dat is de titel van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn dat u hier kunt downloaden. Het is samengesteld door de kerngroep, daarbij zeer geïnspireerd door de enthousiaste en veelzijdige inbreng van meer dan 150 mensen aanwezig bij of geïnteresseerd in de Inspiratiebijeenkomst van 20 november 2019 en/of de Verdiepingsbijeenkomst van 28 januari jl. 

De Hoofdlijn
Het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn gaat uit van langdurige samenwerking van organisaties vanuit de sport en van daarbuiten zoals het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.
Inhoudelijk is het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn geclusterd in zes deelakkoorden, die voor een deel ook met elkaar samenhangen en elkaar versterken, t.w.:

  • 1. Verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en bewegen in Apeldoorn.
  • 2. Sporten en bewegen voor iedereen;
  • 3. Duurzame sportinfrastructuur;
  • 4. Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur;
  • 5. Van jongs af aan vaardig in bewegen;
  • 6. Topsport die verbindt en inspireert voor talenten en ontwikkeling.

De zes deelakkoorden gaan allen uit van de Apeldoornse uitdaging, bijbehorende ambities en acties die om uitvoering vragen. De jaren 2020 en 2021 zijn de eerste jaren van de uitvoering, en zeer recent heeft het Ministerie van VWS bericht dat deze periode wordt verlengd t/m 2022. Een mooie extra impuls om de gewenste, langdurige samenwerking vanaf nu verder concreet gestalte te gaan geven. In paragraaf 4 kunt u verder kennisnemen van de zes deelakkoorden.

Lees verder…..