Wandelen bij het geluid van midwinterhoorns

Wandelen bij het geluid van de midwinterhoorn. Dat kan op zondag 15 december a.s., tijdens de 14e Veluwse Midwienterkuiertòch in Epe/Wissel. Deze wordt georganiseerd door de wandelcommissie Apeldoorn e.o. van de stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn in samenwerking met wandelsportvereniging WIOS Epe en de Veluwse Midwienterhoornbloazers. De tocht gaat door het bos- en heidegebied rond Epe-Wissel van het Geldersch Landschap en landgoed Tongeren.

Vanuit Kampeerboerderij De Berghoeve (Veenweg 9, 8126 RJ Wissel/Epe) worden routes uitgezet van vijf, tien en vijftien kilometer. Onderweg komen de wandelaars diverse midwinterhoornblazers tegen.
De veelal onverharde routes voeren door bos-, heide- en heuvelgebied. Wie vijftien kilometer wil wandelen kan tussen 12.00 en 12.45 uur starten, wie kiest voor de tien kilometer tussen 12.00 en 13.00 uur en wie vijf kilometer wil afleggen kan tussen 12.00 en 14.00 uur vertrekken. In deze kortste afstand is geen rust voorzien. Deelname kost 3,50 euro, leden van een erkende wandelsportorganisatie betalen een euro minder. Een herinnering is na afloop tegen kostprijs verkrijgbaar.

Iedereen die van wandelen houdt kan aan deze tocht deelnemen. De wandeling is ook geschikt voor nordic walking. Honden kunnen aangelijnd mee. Wel kunnen wildroosters in het parkoers aanwezig zijn.
Voor nadere informatie: tel. 06 5376 4861 b.g.g. 055 522 9060 of www.4daagseapeldoon.nl/wandeltochten/veluwse-midwienterkuiertocht/.
E-mail: wandelcommissie@4daagseapeldoorn.nl.

Over de routes

De Tongerense Heide en het Wissels Veen, waar de wandeltocht zich afspeelt, zijn landschappelijk en natuurwetenschappelijk zeer waardevol. De Tongerense heide door de uitgestrekte dopheidevegetatie, het Wisselse Veen onder meer door zijn blauwgraslandvegetatie. 

Tongeren
Landgoed Tongeren ligt op de oostelijke flank van het Veluwemassief. Het behoort tot de grotere particuliere landgoederen van Nederland. De buurschap Tongeren vormt het centrum van het landgoed. Daaromheen een oud kleinschalig cultuurlandschap waarin melkveehouderij een essentiële functie heeft. Er wordt geboerd met aandacht voor natuur en landschap. De rest van het landgoed bestaat uit bos, heide en andere waardevolle natuur.
Het hoogste punt van het gebied is de Tongerense Berg, 32 meter boven NAP; van hieraf heeft de wandelaar een fraai uitzicht. Het terrein bestond in het verleden uit vrij eenvormig bos van grove den. Om meer afwisseling in het landschap te krijgen zijn er open plekken gemaakt waar het bos zich spontaan kan verjongen. 
Vanaf kampeerboerderij de Berghoeve lopen alle wandelaars lopen gezamenlijk als eerst de 5 km route die door het landgoed Tongeren gaat en waarbij de Tongerense Berg wordt gepasseerd. Met wat geluk kan daar wild worden ontdekt. 

Wisselse Veen
Hierna gaat de route richting Van Manespad maar vlak ervoor gaat het rechtsaf. Met een grote lus lopen de wandelaars richting loopbrug door het veengebied van het Wisselse Veen en kruisen hierbij het stroomgebied van de Tongerensche Beek die onder hun voeten doorstroomt.
De vennen zijn ontstaan op plaatsen waar zich ondoorlatende lagen bevinden en water blijft staan. In juni zijn sommige vennen wit van de bloeiende veenpluis. Verder groeien er veenmossen, zonnedauw, witte en bruine snavelbies en klokjesgentiaan.
Door het bosgebied aan de noordzijde en langs de Boerweg keren de wandelaars terug naar de Berghoeve. Voor de 5 kilometer is hier de finish en de 10 en 15 kilometer de splitsing. 

Landgoed ’t Hoge Zand
De 10 en 15 km vervolgen hun wandeltocht in oostelijk richting. Langs het zandpad, Lage Veenweg, naar de Woesterbergweg. Langs deze weg bevindt zich aan de linkerzijde een klein monument ter herinnering aan de mkz-crisis in 2001. Gezamenlijk gaan beide afstanden via zandwegen en via één van de weinige toegankelijke doorgangen van het landgoed ’t Hoge Zand richting Boerweg waar de splitsing is. De 10 km gaat hier rechtsaf en langs de Boerweg terug naar de finish in de Berghoeve. De 15 km gaat linksaf en volgt de Boerweg. Daarna gaat de route via de Tongerense Heide naar de splitsing nabij landgoed Het Duyveland.

Landgoed Het Feithenhof
Voor de eerste keer mogen de wandelaars van de 15 km hun weg vervolgen door landgoed Het Feithenhof. Een zeer smal en slingerend pad langs een schitterend ven voert hen teug naar het Van Manespad dat een stuk wordt gevolgd. Hierna keert de route via de Tongerense heide terug naar de Boerweg en naar de finish in de Berghoeve. 

Een winters tafereel is niet uit te sluiten tijdens deze prachtige wandeltocht.

Hoe nauwkeurig is een GPS?

Steeds meer wandelaars en fietser gaan op stap met gps. Om te vermijden dat ze het juiste track kwijtraken, beantwoorden we hier de vraag: hoe correct is een gps-plaatsbepaling eigenlijk? Wat is nu mijn afgelegde afstand? Daarover ontstaat menige discussie.
Op het terrein komen praktijkgerichte vragen naar boven. Eéntje daarvan heeft te maken met de nauwkeurigheid van gps systemen. Wandelaars en fietsers melden ons dat de positiebepaling die aangegeven wordt door de gps soms ernstig afwijkt van hun werkelijke positie. De verschillen kunnen oplopen van 15 à 20 m tot soms meer dan 100 m. Doen zij iets verkeerd? Is er iets mis met hun gps-toestel?

Op de volgende websites staan hierover interessante artikelen.
Grote Routepaden
Op Fietsen
Wikipedia
GPS wijzer

Geen enkel GPS systeem is nauwkeurig. Systemen waar positiebepaling van groot belang is, werken met extra apparatuur en software om de positie nauwkeurig te bepalen. Dit is voor de wandelaar of fietser onder ons niet haalbaar en ook niet van belang. Afwijkingen zullen er altijd blijven bestaan, hoe nauwkeurig je ook wilt zijn.

Stappentellers?
Stappentellers hebben een nog grotere afwijking als ze alleen maar de stappen omrekenen naar afstand. Meestal werken ze met een vaste afstand van de ingestelde stappen. Helaas houden ze er geen rekening mee op wat voor ondergrond je wandelt. Het maakt nogal uit of je op asfalt, een bospad of in het mulle zand loopt.
Als er daarnaast ook gekeken wordt naar GPS afstand zijn ze iets beter, maar de afwijkingen kunnen toch ook groot zijn. Een aardig artikel staat op de website van de NRC.
Of lees het wetenschappelijke artikel op Smart Health.

Weer wandelbegeleiders geslaagd voor ‘Wandeltrainer 1’

Acht wandelbegeleiders van De Klup, de Passerel en Ontmoet&Co hebben zaterdag 5 oktober jl. de opleiding ‘Wandeltrainer 1’ van de KWBN succesvol afgerond.
De cursus was op verzoek georganiseerd door de werkgroep Wandelen in Apeldoorn, onderdeel van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn, in samenwerking met Accres, afd. sportstimulering. De Klup, de Passerel en Ontmoet&Co verzorgen in Apeldoorn dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en de wandelgroepen vanuit deze organisaties worden door de cursisten begeleid.Met veel enthousiasme hebben de wandelbegeleiders tijdens de cursus waardevolle kennis opgedaan. Niet alleen door het uitwisselen van elkaars ervaringen, maar ook omdat docente Imke Lebesque vanuit haar achtergrond als fysiotherapeut en wandelbegeleider van gemengde groepen, specifieke kennis inbracht over het begeleiden van mensen met een beperking bij het wandelen in groepen. 
Wij wensen de wandelbegeleiders en hun wandelaars heel veel succes, maar vooral heel veel plezier tijdens de wandelingen. Hopelijk kunnen we ze in de toekomst begroeten op een van de georganiseerde wandeltochten of misschien wel op de Cantharel Internationale 4daagse Apeldoorn. Wilt u meer weten over deze wandelgroepen voor mensen met een beperking? Neem dan contact op met De Klup, De Passerel of Ontmoet&Co. Op de website www.wandeleninapeldoorn.nl kunt u ook meer informatie over wandelmogelijkheden in Apeldoorn vinden.

Aandacht tijdens de cursus Wandelbegeleider 1.

Cursus wandeltrainer van start

Door samenwerking met Accres in Apeldoorn en de KWBN kunnen we negen wandelbegeleiders van De Klup ApeldoornDe Passerel en Ontmoet&Co een de cursus voor wandeltrainer 1 aanbieden. Supertrots zijn we op de wandelbegeleiders die a.s. zaterdag 5 oktober deze cursus gaan volgen. En natuurlijk op de mensen met een beperking die dat wandelen zo leuk vinden dat er dit jaar voor het eerst een aantal meegedaan hebben met Vierdaagse Apeldoorn. Wie gaat de uitdaging aan om volgend jaar ook mee te doen?
Als wandeltrainer zoek je samen met je wandelaars naar antwoorden om maatwerk te kunnen leveren aan de wandelaar.
Op de website van de KWBN vind je meer informatie over deze opleidingen.
Mocht je daar ook interesse in hebben, laat het ons weten, misschien kunnen wij iets voor je betekenen.

Oudste wandelroute van Nederland

In 1914 opende de ANWB de eerste bewegwijzerde wandelroute van Nederland. Zes heerlijke etappes, een wandelroute dwars door het hart van Nederland. 

De weg uit 1914 bewandeld
We slaan met een hypernerveus gebaar van allermodernste verbazing, de handen boven ons hoofd samen, en richten de oogen met een languisanten blik naar onze voeten, – wat! Wordt er nog gewandeld in deze wereld, en waagt men het in de twintigste eeuw, onze aandacht te vragen voor zoo iets barbaarsch als het zich-voortbewegen-per-voet?
Zo begint het boekje ‘Te voet van Amsterdam naar Arnhem’ uit 1914. Deze oudste wandelroute van de ANWB is nog grotendeels te lopen. Een heerlijke wandeling van Amsterdam, door het plassengebied van het Gooi, over de Utrechtste heuvelrug, langs de grote rivieren, door de zuidrand van de Veluwe naar Arnhem.

Meer informatie?
Lees verder….. op de website van de ANWB.

Wandelblessures

Bij wandelingen en trektochten, soms in verre, afgelegen gebieden maar ook in eigen omgeving, blijft altijd het risico aanwezig dat blessures of andere gezondheidsproblemen je parten spelen.
De klachten en oorzaken kunnen divers zijn en de oplossing daarvoor zijn dat ook. Een artikel op een belgische website over gezondheid geeft meer informatie. Lees verder…..

Vierdaagse Apeldoorn in 2020

67ste editie Vierdaagse van Apeldoorn
De eerstvolgende editie van de vier wandeldagen in Apeldoorn is van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juli 2020. Deze dagen zijn niet alleen plezierig voor doorgewinterde wandelaars maar ook voor beginners. Bovendien wandelt jong en oud mee. Waarom? Omdat deelnemers niet persé 4 dagen hoeven te wandelen en kunnen kiezen uit korte en lange afstanden. Er is keus uit afstanden van 12, 20, 30, 40 of 50 kilometer per dag. En wandelaars kunnen ook 1, 2 of 3 dagen deelnemen.
Kortom: bijzondere wandeldagen met een mooie samensmelting van diverse wandelliefhebbers!
De inschrijving voor de 67e Cantharel Internationale 4 Daagse Apeldoorn zal medio januari 2020 worden geopend! 
Meer informatie op de website van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn.

Wandelagenda 2020

Vanaf augustus 2019 is er een begin gemaakt worden met het aanvullen van de agenda voor het jaar 2020. Dit zal niet alleen betrekking hebben op de data, maar ook controle van internet en/of e-mail.
Wat bij ons bekend of te achterhalen is, wordt door ons aangepast. Een deel daarvan komt bekend zodra de ‘wandelagenda 2020’ van de KWBN uit is.
Mocht iemand een aanvulling hebben of vermelding op de website willen, dan graag dit per e-mail aan ons doorgeven. Wij zullen dan bekijken of dit vermeld kan worden op onze webite.

Wandeltrainer opleidingen

Voor vrijwilligers die een wandelgroep begeleiden zijn er mogelijkheden om een cursus wandeltrainer te volgen.
Een opleiding voor wandelen, is dat nou wel nodig? Het is een veelgehoorde en begrijpelijke opmerking. Wandelen doen we immers allemaal. Maar wie even de tijd neemt om antwoorden te vinden op de volgende vragen neemt een andere houding aan.
Wat voor materiaal kan ik het beste gebruiken?
Hoe kan ik de looptechniek verbeteren?
Hoe spreek ik effectief een groep aan?
Wat is een logische opbouw als een ongetraind persoon 10 km wil gaan wandelen?
Als trainer zoek je samen met je wandelaars naar antwoorden om maatwerk te kunnen leveren.
Op de website van de KWBN vind je meer informatie over deze opleidingen. Lees verder…..
Als je daar interesse in hebt, laat het ons weten, misschien kunnen wij ook iets betekenen.

Wandelen met navigatie (gps)

GPS staat voor Global Positioning System. Met behulp van satelieten bepaalt een gps-apparaat je positie op aarde (vergelijkbaar als een navigatiesysteem in de auto) en kun je op de kaart of aan de hand van coördinaten zien waar je bent. Met behulp van een gps-apparaat of met je smartphone kun je bijvoorbeeld een route volgen, de plek van je auto markeren, routes uitstippelen of gelopen routes overzetten naar je computer en delen met anderen.
Bovendien kan gps je helpen de mooiste en rustigste wandelpaden te vinden. Niet alleen in Nederland, maar bijna in de hele wereld. Je weet altijd hoe lang je wandeling nog gaat duren en je kunt onderweg spontaan je route wijzigen of inkorten. Als het weer omslaat bijvoorbeeld. Verdwalen is er niet zomaar meer bij wanneer je via gps op pad gaat. Je ziet op een digitale kaart waar je bent en waar je naartoe loopt. Of de weg terug kan vinden.
Je kunt eenvoudig via een app op je smartphone aan de slag gaan of een speciaal navigatie-toestel aanschaffen. Zowel redelijk goedkoop tot zeer prijzig.
Wat vooral belangrijk is, verdiep je niet alleen in de mogelijkheden, maar allereerst bedenk precies wat je wilt. Heb je weinig eisen denk dan aan een app op je telefoon. Zijn de wensen groter en wil je niet alleen wandelen, maar ook fietsen en nog een aantal andere wensen, dan ga je voor een navigatietoestel. Laat je goed voorlichten en praat er over met wandelaars die daarmee al werken en ervaring hebben.
Hieronder geven wij een aantal websites met informatie en handige tips. Zoek op de genoemde websites bijvoorbeeld naar ‘wandelen met gps’ of ‘wandelen met navigatie’. Daarnaast zijn er genoeg websites met wandelingen te vinden.
www.anwb.nl
www.wandel.nl
www.gps.nl
www.wandeltraining.nl
www.gps-wandelingen.nl