Kootwijker Duin- en Veentocht en de Veluwse Midwienterkuiertòch 2021 afgelast

      Reacties uitgeschakeld voor Kootwijker Duin- en Veentocht en de Veluwse Midwienterkuiertòch 2021 afgelast

Tot onze grote spijt heeft de Wandelcommissie Apeldoorn e.o. het besluit genomen de beide nog resterende wandeltochten, de Kootwijker Duin- en Veentocht en de Veluwse Midwienterkuiertoch, niet door te laten gaan. Deze stonden gepland in november en december 2021.

Toen in april/mei de vooruitzichten wat betreft Corona er iets gunstig uitzagen was er heel voorzichtig begonnen met de voorbereiding van beide bovengenoemde tochten. Routes werden gecontroleerd, in concept opgesteld en de beschrijvingen werden verwerkt. 

Helaas stak toen, wat was te verwachten, de Delta-variant de kop op en ging het weer de verkeerde kant op en ondanks dat het er wellicht op dit moment weer iets gunstiger uitziet kan worden verwacht dat in het najaar de kaarten weer anders liggen. Vanwege deze onzekerheid maar ook de onduidelijkheid in de regelgeving hebben een groot aandeel in onze besluitvorming gehad. Bovendien willen zij geen enkele wandelaar, maar zeker ook niet onze vrijwilligers, aan een mogelijke besmetting blootstellen. Daarbij komt dat het in onze ogen absoluut geen taak voor vrijwilligers kan en mag zijn om deelnemers te vragen en controleren of ze wel of niet gevaccineerd zijn of iets dergelijks.

Met vergunning verlenende gemeenten is contact gezocht en daarbij bleek dat zij veiligheidseisen stellen conform de normering van de Rijksoverheid, met daarbij het risico dat als er in een regio een besmetting uitbreekt er onmiddellijk aanvullende veiligheidseisen zullen worden gesteld. Hier hebben we dan aan te voldoen.

Wat betreft de afgelasting van de Kootwijker was het besluit iets gemakkelijker omdat tijdens het overleg met het management van Rabbit Hill bleek dat we op de geplande datum van de tocht niet welkom zijn. Het gehele vakantiepark, huisjes maar ook alle andere faciliteiten zijn door een bedrijf dat weekend ingehuurd. Een poging om te bekijken of de wandeltocht toch op een of andere wijze inpasbaar was bleek niet mogelijk. Helaas het is niet anders maar veiligheid gaat voor alles.

Ondanks dat alle tochten voor de rest van dit jaar zijn afgelast, willen de commissie toch sluiten met een positief bericht. Voor 2022 zijn al hun tochten gepland en hebben zij van alle start- en finshlocatie de toezegging van hun medewerking. Ook zullen deze nieuwe gegevens in de agenda van www.wandel.nl worden opgenomen.

Ook op de website van Wandelen in Apeldoorn zullen we te zijner tijd hierover berichten.