Nieuws

Nieuwe wandeluitdaging door de Bas van de Goor Foundation

In 2016 en 2017 hebben Apeldoorners met en zonder diabetes meegedaan met de Apeldoornse Diabetes Challenge en de Apeldoorn Wandel Challenge. Deze Challenges waren aangesloten bij de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation en werden toen georganiseerd vanuit een projectgroep in samenwerking met de gemeente Apeldoorn en de Huisartsenorganisatie regio Apeldoorn (HRA) en ondersteund vanuit de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn. 

Deze challenges waren een groot succes en nog steeds bestaan er wandelgroepen uit die tijd en doen deelnemers mee met de Apeldoornse Vierdaagse.

De Bas van de Goor Foundation heeft de Nationale Diabetes Challenge dit jaar vanwege COVID-19 anders ingevuld. Zij bieden  voor iedereen een gratis online wandelprogramma aan dat jou uitdaagt en helpt wekelijks, zelfstandig te wandelen op een niveau wat bij jou past. Ga jij de uitdaging aan? Kijk voor meer informatie en om je in te schrijven op de website.

De beste apps voor jouw gezondheid!

Volgens diverse schattingen zijn er wereldwijd meer dan 100.000 apps die beweren je gezondheid te bevorderen. En dat aantal groeit nog dagelijks. De meeste apps zijn gratis of voor een klein bedrag te downloaden in de standaard appstores. Ze zijn voor iedereen, zonder directe tussenkomst van zorgverleners, toegankelijk en we maken er met z’n allen steeds vaker gebruik van. Veel mensen willen graag een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van hun gezondheid. Het gebruik van apps hierbij is leuk en geeft je als gebruiker regie over je eigen gezondheid. Er is al heel veel aanbod, maar de juiste app vinden in bijv. de appstores van Apple, Google of Windows valt niet mee. En er is nauwelijks iets bekend over de betrouwbaarheid en effectiviteit van al deze apps.

GGD AppStore is een gezamenlijke dienst van alle 25 GGD’en GGD-GHOR Nederland. We werken samen met kennisinstituten en patiënten- en consumentenorganisaties. Het doel van de GGD AppStore is het bieden van een begrijpelijk en transparant overzicht van relevante en betrouwbare gezondheidsapps en websites (zogenaamde E-Public Health toepassingen). 

Wat we doen
Kort en bondig is het idee van de GGD-Appstore: een zorgvuldige, onafhankelijke en transparante toetsing van gezondheids-apps door deskundige GGD professionals. Wij baseren ons oordeel op een zorgvuldige toetsingsprocedure. In ‘Testmethode’, op deze website, leggen we dit uit. We onderzoeken de apps en websites In ieder geval op: gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, privacy, betrouwbaarheid en onderbouwing. Alleen die apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst in GGD AppStore én voorzien van een herkenbaar vignet. We werken vanuit het principe: “we raden aan” en niet “we raden af”. 

Lees verder…..

Overzicht apps, instrumenten en beweegstimulering ouderen

Of je nu wilt weten welke oefeningen je kunt doen als je een blessure hebt, hoe sport en zorg kunnen samenwerken om overgewicht tegen te gaan, of welke subsidies er allemaal zijn. Op de website allesoversport.nl ben je op de juiste plek; alle kennis over sport en bewegen op één plek. En vind je geen antwoord? Stel dan gerust je vraag aan de vele bezoekers of aan ons! Dit  is een initiatief van het ministerie van VWS.
Bewegen is goed, meer bewegen is beter! Bewegen is een must, daar kan geen twijfel over bestaan. Maar hoeveel moet je bewegen om gezond te blijven? Dat vertellen de beweegrichtlijnen je. En die geven ook meteen aan: bewegen is goed, meer bewegen is beter.

Lees verder…..

Gezond ouder worden

Op de website ‘alles over sport’ zijn ook onderwerpen te vinden die verwijzen naar het gezond ouder worden. Iets waar we allemaal mee te maken krijgen, als we ouder worden.
Daarnaast zijn op deze website heel veel onderwerpen te vinden die met sport en bewegen in het algemeen te maken hebben. Kijk rustig eens verder, er is genoeg te vinden om over na te denken.

Lees verder…..

Wandelgids ‘Verrassende Veluwe’

De Veluwe is veel meer dan een gebied met een paarse hei en saaie bossen. In de wandelgids Verrassende Veluwe nemen zij je mee langs 25 bijzondere landschappen op de Veluwe.

De Veluwe behoort tot de top van toeristische trekpleisters in Nederland. Veel mensen kennen dit grootste natuurgebied van Nederland als het gebied met veel bos en hei. De Veluwe is echter meer dan dat. De Veluwe is een gebied met veel historie.

In de wandelgids van uitgeverij Anoda zijn 25 wandelroutes opgenomen waarbij je langs eeuwenoude en bijzondere plekken komt. Met deze gids wandel je door landschappen die gevormd zijn in ijstijden en zie je sporen van de vroegste bewoners van Nederland. Je ontdekt industrieel erfgoed en prachtige kastelen en landgoederen. Maar ook plekken die herinneren aan jarenlang militair gebruik. Ook kun je wandelen over  een ecoduct en door gebieden die zijn teruggegeven aan de natuur.

De 25 wandelroutes variëren van 7 tot 15,5 kilometer en komen weer bij het startpunt terug. Bij de beschrijvingen staat vermeld welke markante punten je langs de route kan aantreffen. De routes zijn te volgen met een digitaal bestand voor de smartphone of gps. In de wandelgids staat beschreven waar deze bestanden gratis zijn te downloaden.

Op de website van Anoda Publishing is meer informatie en zelfs een inkijk-exemplaar te vinden.

Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn

Dat is de titel van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn dat u hier kunt downloaden. Het is samengesteld door de kerngroep, daarbij zeer geïnspireerd door de enthousiaste en veelzijdige inbreng van meer dan 150 mensen aanwezig bij of geïnteresseerd in de Inspiratiebijeenkomst van 20 november 2019 en/of de Verdiepingsbijeenkomst van 28 januari jl. 

De Hoofdlijn
Het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn gaat uit van langdurige samenwerking van organisaties vanuit de sport en van daarbuiten zoals het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.
Inhoudelijk is het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn geclusterd in zes deelakkoorden, die voor een deel ook met elkaar samenhangen en elkaar versterken, t.w.:

  • 1. Verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en bewegen in Apeldoorn.
  • 2. Sporten en bewegen voor iedereen;
  • 3. Duurzame sportinfrastructuur;
  • 4. Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur;
  • 5. Van jongs af aan vaardig in bewegen;
  • 6. Topsport die verbindt en inspireert voor talenten en ontwikkeling.

De zes deelakkoorden gaan allen uit van de Apeldoornse uitdaging, bijbehorende ambities en acties die om uitvoering vragen. De jaren 2020 en 2021 zijn de eerste jaren van de uitvoering, en zeer recent heeft het Ministerie van VWS bericht dat deze periode wordt verlengd t/m 2022. Een mooie extra impuls om de gewenste, langdurige samenwerking vanaf nu verder concreet gestalte te gaan geven. In paragraaf 4 kunt u verder kennisnemen van de zes deelakkoorden.

Lees verder…..

Volwassenen voldoen vaker aan de Beweegrichtlijnen

Tussen 2001-2018 is het percentage volwassenen dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen significant gestegen. Deze stijging geldt voor zowel mannen en vrouwen, als de gehele groep. 

Lichamelijke activiteit beschermt tegen tal van ziekten

Regelmatig bewegen heeft verschillende gezondheidsvoordelen. Zo kan bewegen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, een beroerte, depressies, borst- en darmkanker en vroegtijdig overlijden verlagen. Ook kan regelmatig bewegen de kwaliteit van slaap verbeteren en het risico op gewichtstoename verlagen. Voor ouderen verlaagt bewegen daarnaast het risico op botbreuken, lichamelijke beperkingen, cognitieve achteruitgang en dementie. Matig intensieve lichamelijke activiteit, zoals fietsen of stevig wandelen, heeft al een gunstig effect op de gezondheid. Zwaar intensieve lichamelijke activiteit, zoals hardlopen, voetballen en tennis, bevordert bovendien de conditie van hart en longen, ofwel de cardiorespiratoire fitheid. Een nadeel van bewegen is het risico op blessures, maar de voordelen wegen op tegen de nadelen. 

Voldoende bewegen gunstig voor mensen met chronische aandoening

Voldoende bewegen verkleint het risico op het ontwikkelen van een chronische aandoening. Voor mensen die al een chronische aandoening hebben, neemt het risico op het krijgen van nog een chronische aandoening (multimorbiditeit) of op het verergeren van hun huidige ziekte af. Ook kan bewegen de kwaliteit van leven en fysieke functies verbeteren. Dit geldt voor bijvoorbeeld aandoeningen als artrose, coronaire hartziekten, en diabetes mellitus type 2. 

De laatste gegevens, trends en meer informatie over bewegen is te vinden op de website van Volksgezondheidenzorg.info. Een product van het RIVM en biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten.

Lees verder…..

Wacht niet op vaccin, maar werk aan gezonde leefstijl

Het kan nog maanden tot jaren duren voordat er een vaccin of geneesmiddel beschikbaar is tegen het coronavirus. Maar dat betekent niet dat we tot die tijd stil moeten zitten. Meer dan 1600 artsen en andere medisch experts roepen Nederlanders op om meer werk te maken van een gezonde leefstijl. Want fit zijn verkleint de kans op ernstige symptomen en vergroot de kans op een spoedig herstel.

De link tussen een ernstig beloop van een coronabesmetting en leefstijlziekten zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten wordt steeds duidelijker. Uit RIVM-cijfers blijkt dat meer dan 70 procent van de patiënten die overleden zijn aan het coronavirus, een of meer onderliggende aandoeningen had. Bijna de helft (43,5 procent) had hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Een kwart had diabetes type 2.

Die zogeheten leefstijlziekten worden met name veroorzaakt door ongezonde voeding, te weinig bewegen, te veel stress en onvoldoende slaap. De zorgprofessionals willen dat burgers zelf aan de slag gaan om die punten te verbeteren, maar ook dat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) er een prioriteit van maakt. Zodat mensen hierbij geholpen kunnen worden.

Lees verder…..

COOL, gecombineerde leefstijl

Per 1 januari 2019 is de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Wie een BMI heeft van 30 of hoger (of een BMI van 25 hoger gecombineerd met risico op diabetes en/of hart- en vaatziekten) en 18 jaar of ouder is, kan door de huisarts worden doorverwezen om zo’n ‘GLI’ te gaan doen. 

De zorgverzekeraar vergoedt het programma dan, zonder gevolgen voor het eigen risico. Als BLCN-coach ga ik (Danielle Gommers-Vriezema van Dieetslim.nl) het programma CooL (Coaching op Leefstijl) aanbieden in Apeldoorn.

Lees verder…..

De Nationale Suiker Challenge

Meer dan 60% van de volwassenen in ons land voldoet niet aan de suikerrichtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hoe meer suiker je binnenkrijgt, hoe groter de kans op overgewicht en daardoor diabetes type 2. Een week zonder suiker heeft dus zo zijn voordelen.

Zeven dagen gezond eten en drinken zonder suiker: dat is de Nationale Suiker Challenge van het Diabetes Fonds. Meedoen is goed voor je gezondheid, verrassend lekker en helemaal gratis. Ga jij de uitdaging aan? 

Lees verder….

75 jaar bevrijding Apeldoorn

Apeldoorn werd op vrijdag 17 april 75 jaar geleden bevrijd.  Er stonden vele activiteiten gepland dit jaar die wegens het Corona-virus niet doorgaan. Alle organisatoren gaan er alsnog voor om volgend jaar van 17 april t/m 9 mei 2021 opnieuw te laten plaatsvinden. 

Vier fietsroutes, een autoroute en wandelroute opgeleverd

De afgelopen maanden heeft Apeldoorn Marketing hard gewerkt aan het opleveren van diverse bevrijdingsroutes. Deze routes voeren langs plaatsen met een bijzondere betekenis voor de bevrijding van Apeldoorn en de omgeving. In het kader van 75 jaar bevrijding zijn er 4 fietsroutes, een autoroute en een wandelroute opgeleverd. Een bustour langs oorlogs- en bevrijdingsmonumenten is in verband met COVID-19 uitgesteld. Alle routes zijn te vinden op uitinapeldoorn.nl.