Ruimte voor Lopen

      Reacties uitgeschakeld voor Ruimte voor Lopen

Het platform Ruimte voor Lopen is een plek voor uitwisseling en samenwerking, bedoeld voor organisaties en professionals die meer ruimte voor lopen willen creëren. De gemeente Apeldoorn is bij dit platform aangesloten. Meer ruimte voor lopen in het hoofd, in het beleid en buiten. Het platform maakt het gezamenlijk belang van lopen zichtbaarder, vergroot en verbindt de kennis over lopen en deelt goede voorbeelden.

Soms kan het heel simpel zijn. Met lopen kom je verder. En het mooie is: iedereen kan én doet het. Jong en oud, met en zonder hulpmiddelen; lopen is superinclusief. Tot nu toe besteden politici en beleidsmakers veel minder aandacht aan lopen dan aan de fiets, de auto of het OV. Dat kan anders.

De partners van Ruimte voor Lopen willen de potentie van lopen beter benutten. Verder willen ze lopen stimuleren en een positiever imago geven. Hierbij hoort een omgeving die gelegenheid biedt en uitnodigt om te veilig te lopen. Het doel is dat lopen een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en verkeer wordt. Het platform biedt een plek voor uitwisseling en samenwerking aan organisaties en professionals die meer ruimte voor lopen willen creëren.

De gemeente Apeldoorn is ook partner geworden bij dit initiatief. Het initiatief is een prima idee voor die organisaties die met beleid bezig zijn. Vaak is lopen bij de ontwikkeling van nieuwe plannen een onderbelicht gebied. Daar kan samenwerking en uitwisseling van ideeën aan bijdragen. Ook de werkgroep Wandelen in Apeldoorn heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor het lopen (wandelen) en zijn bij verschillende projecten in Apeldoorn gesprekspartner.

Waarom meer lopen?

Meer lopen draagt bij aan de oplossing van veel maatschappelijke vraagstukken. Zo draagt meer lopen bij aan duurzame mobiliteit, want het ontlast de verkeersdruk. Ook doen voetgangers minder een beslag op de schaarse ruimte dan automobilisten of fietsers. Verder is lopen is goed voor de gezondheid en welzijn en draagt het bij aan de strijd tegen bewegingsarmoede en stress gerelateerde klachten. Tot slot, maakt ruimte voor lopen de omgeving leefbaar. Het is immers prettig toeven is in loopvriendelijke gebieden.

Lopen stimuleert een gezonde leefstijl

Het lichaam is gemaakt om te bewegen. In onze Westerse levensstijl gaat dat alleen niet vanzelf. De WHO noemt bewegingsarmoede al jaren een pandemie. Lopen is goed voor lijf en leden en draagt bij aan de strijd tegen stress gerelateerde klachten. 

Looptool geeft inzicht

De ontwikkelde Looptool is een goed hulpmiddel voor organisaties die met beleid bezig zijn. De tool helpt om de potentie van lopen te verzilveren. Om de bijdragen aan verschillende beleids- en maatschappelijke doelen te realiseren. Denk aan de vergroeningsopgave, klimaatadaptatie (= omgaan met klimaatverandering), het welzijn van de mensen, het economische klimaat en meer ruimte voor recreatie en verblijven. Kortom, alle doelen waaraan lopen bijdraagt.

Meer info op hun website.