Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn

Dat is de titel van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn dat u hier kunt downloaden. Het is samengesteld door de kerngroep, daarbij zeer geïnspireerd door de enthousiaste en veelzijdige inbreng van meer dan 150 mensen aanwezig bij of geïnteresseerd in de Inspiratiebijeenkomst van 20 november 2019 en/of de Verdiepingsbijeenkomst van 28 januari jl. 

De Hoofdlijn
Het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn gaat uit van langdurige samenwerking van organisaties vanuit de sport en van daarbuiten zoals het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.
Inhoudelijk is het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn geclusterd in zes deelakkoorden, die voor een deel ook met elkaar samenhangen en elkaar versterken, t.w.:

  • 1. Verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en bewegen in Apeldoorn.
  • 2. Sporten en bewegen voor iedereen;
  • 3. Duurzame sportinfrastructuur;
  • 4. Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur;
  • 5. Van jongs af aan vaardig in bewegen;
  • 6. Topsport die verbindt en inspireert voor talenten en ontwikkeling.

De zes deelakkoorden gaan allen uit van de Apeldoornse uitdaging, bijbehorende ambities en acties die om uitvoering vragen. De jaren 2020 en 2021 zijn de eerste jaren van de uitvoering, en zeer recent heeft het Ministerie van VWS bericht dat deze periode wordt verlengd t/m 2022. Een mooie extra impuls om de gewenste, langdurige samenwerking vanaf nu verder concreet gestalte te gaan geven. In paragraaf 4 kunt u verder kennisnemen van de zes deelakkoorden.

Lees verder…..