Toekomst

In de komende jaren zal de werkgroep ‘Wandelen in Apeldoorn’ initiatieven ontwikkelen om, met wandelorganisaties, -verenigingen en/of -groepen, een samenwerking te ontwikkelen. Hiermee de mogelijkheden voor wandelen in en rond Apeldoorn te promoten en uit te breiden.
Daarbij is uitbreiding van de werkgroep mogelijk.

Waar willen wij naar toe?
Doel: Overlegstructuur binnen de gemeente Apeldoorn om het wandelen samen te bevorderen. Een platform om samen het wandelen verder te ondersteunen.

Enkele voorbeelden:

  • Versterken van de organisatie;
  • In stand houden van activiteiten;
  • Één aanspreekpunt ontwikkelen voor externe partners buiten het wandelen (gemeente, sportraad, zorg-/welzijnpartners);
  • Regelen vergunningen gemeente/grondeigenaren;
  • Gezondheid/EHBO;
  • Vrijwilligers;
  • Regelen financiën (subsidies/sponsor-mogelijkheden, etc.);
  • Wandelcoaches/opleidingen.

Een nadere uitwerking hiervan zal door de werkgroep nog plaatsvinden. Zodra dit is gebeurt, zal dit aan wandelorganisaties, -verenigingen en/of -groepen worden toegelicht.