Vierdaagse Apeldoorn mede ondertekenaar Sport en Beweegakkoord Apeldoorn

      Reacties uitgeschakeld voor Vierdaagse Apeldoorn mede ondertekenaar Sport en Beweegakkoord Apeldoorn

Afgelopen vrijdag 18 september heeft de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn, samen met bijna 70 andere sportverenigingen, onderwijsinstanties en (maatschappelijke) organisaties de handtekening gezet onder het Sport enBeweegakkoord Apeldoorn.

Met deze ondertekening is het startschot gegeven om met alle partners, werkgroepen deelakkoorden en de regiegroep met vol enthousiasme het gemeenschappelijke doel, alle Apeldoorners aan het sporten en bewegen te krijgen, te gaan verwezenlijken.
Het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn gaat uit van langdurige samenwerking van organisaties vanuit de sport en van daarbuiten zoals het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.

Het akkoord is geclusterd in zes deelakkoorden, die voor een deel ook met elkaar samenhangen en elkaar versterken. De zes deelakkoorden gaan allen uit van de Apeldoornse uitdaging, bijbehorende ambities en acties die om uitvoering vragen. Meer informatie hierover op de website van Sportraad Apeldoorn www.sportraad.nl.

Wij zullen via onze werkgroep Wandelen in Apeldoorn een bijdrage leveren aan de uitvoering van het akkoord. Meer informatie over deze werkgroep kunt u vinden op de website www.wandeleninapeldoorn.nl.