Wandeltrainingen en wandelgroepen mogen weer!

Goed nieuws voor iedereen die wandeltrainingen en/of groepswandelingen organiseert of daar tot de uitbraak van het coronavirus aan mee deed. We mogen weer beginnen! Daarbij moet iedereen zich dan wel houden aan de richtlijnen van het landelijke ‘Protocol verantwoord sporten’. Bovendien kun je pas van start als je eigen gemeente daar toestemming voor heeft gegeven. KWBN adviseert voor de startfase kleine groepen, met een maximale omvang van 10 tot 16 deelnemers.

Toestemming gemeente noodzakelijk

Gemeenten hebben de regie bij de herstart van de sport. Daarover maken zij afspraken met lokale sportverenigingen, overige sportaanbieders en beheerders van buitensportaccommodaties en openbare ruimte. Hierdoor kunnen de mogelijkheden en de noodverordeningen per gemeente verschillen. Ga bij je gemeente dus altijd na welke lokale regels gelden en overleg over de locatie(s) waar je training wilt geven.

Ga niet zonder toestemming van je gemeente van start, want dan loop je het risico op onnodige problemen. Houd er daarbij rekening mee dat het landelijke sportprotocol pas in werking treedt als de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is. Het is goed mogelijk dat dit in jouw gemeente op 11 mei nog niet het geval is, maar een paar dagen extra kost.

Lees verder…..

Sportspecifieke aanvulling: wandeltraining en wandelgroepen

Tevens staat op de website van de KWBN een specifieke aanvulling voor initiatiefnemers van het wandelen. Daarin zijn de richtlijnen van het ‘Landelijk sportprotocol’ uitgewerkt specifiek voor het wandelen. Deze adviezen kunnen via de website van de KWBN gedownload worden. Ook op onze website te vinden door hier te klikken.

Denk er niet te lichtvaardig over….

Vanuit ‘Wandelen in Apeldoorn’ willen we je toch nog het volgende meegeven. Het weer beginnen aan wandelactiviteiten met groepen vraagt de nodige voorbereiding. Verdiep je wel in de plaatselijke regelgeving. Neem daarin ook mee dat niet alle startlocaties weer open zijn. Dat houdt dus meestal in dat toilet-voorzieningen niet altijd beschikbaar zijn. Als je gebruik wilt maken van koffie/thee-voorzieningen zijn deze meestal niet open. Wil je dit zelf regelen dan moet je daarbij de corona-maatregelen op afstemmen.

Wandelen met inachtneming van 1,5 meter vraagt ook de nodige zelfdiscipline van wandelaars en begeleiders. Goed overleg vooraf met alle begeleiders is wenselijk. Dit moet de hele route gehandhaafd blijven. Dus ook bij deelname op de openbare weg, bij het oversteken en de verkeerslichten. Liever goed geregeld en dan maar een of twee weken later dan risico lopen door geen goede voorbereiding. Ook als begeleider heb je een verantwoordelijkheid naar de wandelaar.
Op de website van de KWBN staan extra aandachtspunten. Ook te vinden door hier te klikken.