Waarom is bewegen belangrijk bij (of verhoogd risico op) chronische aandoeningen?

Bijna een derde van de volwassen Nederlanders beweegt te weinig. Voor volwassenen met (een hoog risico op) een chronische aandoening is dit percentage ongeveer de helft.
Dat wil zeggen dat zij minder bewegen dan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
Deze norm voor gezond bewegen houdt in:
❖ 2,5 uur per week matig intensief bewegen (tenminste 5 dagen in de week 30 minuten);
❖ 2x per week spier- en botversterkende activiteiten doen;
❖ Ouderen combineren spier- en botversterkende oefeningen met balansoefeningen.

Voldoende bewegen is voor mensen met een chronische aandoening extra belangrijk, omdat bewegen en een goede lichamelijke fitheid het risico op het ontstaan van andere chronische aandoeningen en/of verergering van een aandoening voorkomt.
Voldoende lichaamsbeweging, lichamelijke fitheid en gezonde voeding geven een verlaging van de BMI en het vetpercentage, de bloeddruk, het cholesterolgehalte en het bloedsuikergehalte. Gezond bewegen heeft ook een positieve invloed op de lichamelijke fitheid (zoals spierkracht, coördinatievermogen en uithoudingsvermogen) en heeft een positief effect op de mentale gezondheid zoals vermindering van depressieve gevoelens, angst en stress.
En met het oog op het coronavirus: bewegen stimuleert het immuunsysteem.
BMI: Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.

Welke chronische aandoeningen worden bedoeld?

De positieve effecten van bewegen zijn bij verschillende chronische aandoeningen aangetoond, zoals patiënten met multiple sclerose, artrose, chronische lage rugpijn, hart- en vaatziekten, diabetes en chronische longziekten.

Wat stimuleert mensen met een chronische aandoening om te bewegen?

De helft van de mensen met een chronische aandoening geeft aan licht belemmerd te worden bij het sporten en bewegen. Een derde voelt zich sterk belemmerd door hun aandoening (Sportersmonitor 2011, NISB).
Van de mensen die zich sterk belemmerd voelen door hun chronische aandoening, wordt bijna 90 procent gestimuleerd om te gaan bewegen door een zorgprofessional (bijvoorbeeld een arts of fysiotherapeut).
De meeste mensen met (of op hoog risico op) een chronische aandoening zijn het liefst bezig met beweegactiviteiten in de eigen omgeving en vooral ook in de buitenlucht. Zo geven patiënten met een (doorgemaakte) hart- en vaatziekte aan dat zij graag fietsen of wandelen in de buitenlucht (68%) (Hart&Vaatgroep, 2015).

Bron: Zorgmodule bewegen, Amersfoort 2015, KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), Patiëntenfederatie NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie), ZN (Zorgverzekeraars Nederland).

De wetenschap onderschrijft dat wandelen als beweging goed is voor je fysieke en mentale gezondheid en bovenstaande positieve effecten geeft.
Met de Apeldoornse Wandel Challenge willen we mensen laagdrempelig laten ervaren wat wandelen met je doet en hoe stimulerend het is om dit samen met anderen te doen. Ook ondersteunen we de deelnemers om het wandelen in te passen in hun dagelijks leven om zo een actieve leefstijl te krijgen.
Als uitdaging om wandelen als een gezonde vrijetijdsbesteding te omarmen, kunnen de deelnemers trainen voor de Apeldoornse Vierdaagse waarin ze 1, 2, 3 of vier dagen een door hun gekozen afstand (vanaf 12 km) gaan wandelen.